REALIZACJA:

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA – INSTALACJE ELEKTRYCZNE

KATEGORIA: Budownictwo
STATUS: Zrealizowane

Firma T4B podpisała kontrakt z Przedsiębiorstwem Budowlano- Konserwatorskim CASTELLUM Sp. z o. o. na „Przebudowę kompleksu budynków C-19, C-20, C-21 Politechniki Wrocławskiej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz rozbiórką obiektu zaplecza technicznego – instalacje elektryczne”. W ramach powierzonego zadania prace naszej spółki obejmują m.in.:
• demontaż istniejących instalacji elektrycznych
• dostawę, montaż, pomiary i uruchomienie stacji transformatorowej
• przebudowę istniejących linii kablowych SN
• zasilanie w energię elektryczną budynku A, B i C oraz przebudowę istniejących linii kablowych nN
• wykonanie oświetlenia terenu zewnętrznego
• dostawę, montaż i uruchomienie rozdzielnic głównych RG1 i RG2
• wyłącznik przeciwpożarowy
• dostawę, montaż i uruchomienie rozdzielnic elektrycznych wraz z UPS
• trasy kablowe
• kable i przewody zasilające
• instalację oświetlenia podstawowego i awaryjnego wraz z dostawą i montażem opraw oświetleniowych
• instalację siłową i gniazd wtykowych
• kompensację mocy biernej indukcyjnej i pojemnościowej
• instalację odgromową, uziemiającą i połączeń wyrównawczych

Data podpisania umowy: 25 lutego 2020

Termin realizacji: 30 czerwca 2021

Wartość kontraktu: ponad 4 MLN PLN netto

Do góry