REALIZACJA:

MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SIEDLCACH

STATUS: Zrealizowane

Firma T4B Sp. z o.o. na zlecenie firmy WARBUD S.A., Generalnego Wykonawcy wykonała instalacje elektryczne i automatykę podczas modernizacji oczyszczalni ścieków w Siedlcach.
W ramach powyższego kontraktu firma T4B wykonała na oczyszczalni ścieków prace modernizacyjne istniejących instalacji m.in. modernizację zasilania w zakresie rozdzielni SN, jak również nowe instalacje zasilania, sterowania, sygnalizacji pracy obiektów technologicznych oczyszczalni.

A także doposażyła je w niezbędną aparaturę kontrolno-pomiarową oraz zainstalowała i uruchomiła system sterownia i kontroli pracy oczyszczalni ścieków.

W ramach powyższego kontraktu zostały wykonane następujące prace:

 • przebudowa stacji SN 15/0,4 kV
 • kanalizacja energetyczna,
 • instalacje elektryczne w nowych i modernizowanych budynkach: instalacje siłowe, instalacje oświetleniowe,
 • instalacje elektryczne urządzeń technologicznych,
 • instalacje oświetlenia terenu: wykonanie rowów kablowych i położenie linii, podłączenie słupów
 • oświetleniowych,
 • pomiary instalacji.

A także prace w zakresie AKPiA:

 • wykonanie rowów kablowych,
 • instalacje sterownicze i pomiarowe w obiektach,
 • instalacje rozdzielnic automatyki i sterowania,
 • instalacje czujników, sygnalizatorów, przepływomierzy,
 • wykonanie systemu wizualizacji i sterowania: oprogramowanie typu SCADA plus tablica synoptyczna dyspozytorni,
 • dostawa i uruchomienie systemu teleinformatycznego: do zapewnienia możliwości nieprzerwanej wymiany
 • danych pomiędzy systemem wizualizacji i sterowania (poziom zarządzania) a stacjami obiektowymi (poziom sterowania) oraz urządzeniami wykonawczymi i aparaturą kontrolno-pomiarową.

Powyższy projekt był współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktury i Środowiska realizowanego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Siedlcach.

Zobacz również:
ROZBUDOWA PODCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW „MASTER” W TYCHACH Więcej
Do góry