REALIZACJA:

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW – ŁÓDŹ

STATUS: Zrealizowane

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Sprzedaż wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej, montażem i uruchomieniem wirówki do odwadniania osadu przefermentowanego.

FORMA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

LOKALIZACJA: Łódź

ZAMAWIAJĄCY i UŻYTKOWNIK KOŃCOWY: Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o.

KONSORCJUM: T4B Sp. z o.o., Varia Tech Sp. z o.o.

ROLA ZLECENIA: Instalacja wirówki do odwadniania osadu przefermentowanego i urządzeń współpracujących w ramach modernizacji instalacji w budynku Mechanicznego Zagęszczania i Odwadniania Osadu na terenie oczyszczalni.

UŻYTE TECHNOLOGIE: Typ wirówki — C4E-4/454 HTS, Producent — Flottweg SE.

TERMIN WYKONANIA: 6.07.2016 – 21.02.2017

WARTOŚĆ KONTRAKTU: 1 100 000 PLN NETTO

 

oczyszczalnia

Do góry