REALIZACJA:

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW TYCHY-URBANOWICE

STATUS: Zrealizowane

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przebudowa – budowa stacji odwadniania osadów na terenie Oczyszczalni Ścieków Tychy-Urbanowice.

LOKALIZACJA: Tychy

ZAMAWIAJĄCY: Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A.

WYKONAWCA-KONSORCJUM: T4B Sp. z o.o., Varia Tech Sp. z o.o.

UŻYTKOWNIK:  Oczyszczalni Ścieków Tychy-Urbanowice

ROLA ZLECENIA: Budowa na istniejącej oczyszczalni, nowej stacji odwadniania osadów z instalacjami zewnętrznymi: ścieków, osadów ściekowych, wody pitnej i technologicznej, kabli elektroenergetycznych oraz pozostałą infrastrukturą techniczną.

ZAKRES PRAC:

Roboty budowlane:

 •  hala główna oddawania osadu
 •  stacja magazynowania i dozowania polieletrolitu
 •  pomieszczenie rozdzielni elektrycznej
 •  pomieszczenie rozdzieli elektrycznej
 •  pomieszczenie sterowni
 •  pomieszczenia sanitarne
 •  stanowisko odbioru osadu
 •  biofiltr oczyszczający powietrze
 •  drogi i place
 •  wymiana rurociągów
 •  wymiana podziemnego przewodu osadu przefermentowanego

TERMIN WYKONANIA: 16.10.2017

WARTOŚĆ KONTRAKTU:  11 000 000 PLN NETTO

 

2

 

Zobacz również:
MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SUWAŁKACH – ETAP I Więcej
Do góry