REALIZACJA:

PODCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W SOSNOWCU

STATUS: W trakcie realizacji

W dniu 6 listopada 2019 r. spółka T4B we współpracy z firmą T4B Ekotechnologie zawarła umowę z MPGO Sp. z o.o., z siedzibą w Sosnowcu.

Przedmiot zamówienia polega na zaprojektowaniu i wybudowaniu podczyszczalni ścieków pochodzących z kompleksowego zagospodarowania odpadów – części biologicznej przetwarzania odpadów oraz składowisk odpadów komunalnych.
Będzie to czwarta podczyszczalnia w Polsce oparta na technologii MBR i jednocześnie największa, a dla spółki T4B Ekotechnologie trzecia wybudowana na przestrzeni ostatnich kilku lat we współpracy z firmą WEHRLE, będącej światowym liderem w tej branży.
Przepustowość podczyszczalni wynosić będzie 240 m3/d i zostanie wykonana w całości w zabudowie typu Lightweight building, składającej się z zamkniętych bioreaktorów (denitryfikacji i nitryfikacji), odrębnego systemu ultrafiltracji i nanofiltracji/odwróconej osmozy wraz z zautomatyzowanym systemem płukania i czyszczenia. Projektowane rozwiązania zapewnią ograniczenie emisji bioaerozoli i odorów poprzez zastosowanie odpowiednich rozwiązań.
Technologia zostanie dostosowana do zmiennych warunków atmosferycznych oraz ma stanowić ekonomiczne rozwiązanie uwzględniające dalszą eksploatację.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Rozbudowa zakładu przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Etap II: Budowa instalacji podczyszczania ścieków przemysłowych powstających na terenie MPGO Sp. z o.o. w Sosnowcu przy ulicy Grenadierów 21.
LOKALIZACJA: Sosnowiec
ZAMAWIAJĄCY: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.
WYKONAWCA: T4B Sp. z o.o. we współpracy z firmą T4B Ekotechnologie Sp. z o.o.
WARTOŚĆ KONTRAKTU: 19.381.110,00 PLN
TERMIN REALIZACJI: marzec 2024

Do góry