REALIZACJA:

ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW „FORDON” W BYDGOSZCZY

STATUS: Zrealizowane

T4B Sp. z o.o. na zlecenie firmy Mostostal Warszawa wykonała pierwszy etap prac elektrycznych związany z rozbudową Oczyszczalni Ścieków. W ramach umowy prace obejmowały wykonanie robót elektroenergetycznych ziemnych. Ponadto w zakresie T4B Sp. z o.o. było wykonanie linii zasilającej Średnich Napięć nowopowstałego budynku ITPO oraz ułożenie głównych WLZ pomiędzy pomieszczeniami technologicznymi.

Lokalizacja: ul. Gen. T. Bora Komorowskiego 74a, 85-787 Bydgoszcz

Do góry