REALIZACJA:

ROZBUDOWA PODCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW „MASTER” W TYCHACH

STATUS: Zrealizowane

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: kompleksowa rozbudowa istniejącej podczyszczalni ścieków przemysłowych pochodzących z Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach w celu umożliwienia zrzutu ścieków technologicznych powstających w Zakładzie do miejskiej sieci kanalizacyjnej

LOKALIZACJA: Tychy

ZAMAWIAJĄCY: MASTER – Odpady i Energia Sp. z o.o.

WYKONAWCA: konsorcjum T4B Ekotechnologie Sp. z o.o. oraz T4B Sp. z o.o.

ZADANIE: wykonanie robót budowlanych w oparciu o przygotowane wcześniej projekty budowlano-wykonawcze wraz z niezbędnymi instalacjami, rozruch technologiczny, przeszkolenie pracowników oraz próby końcowe.

TERMIN WYKONANIA: 21.03.2018 r.

WARTOŚĆ KONTRAKTU: 5.658.000,00 PLN BRUTTO

tychy

Do góry