REALIZACJA:

STACJA OCZYSZCZANIA BIOGAZU TYCHY-URBANOWICE

STATUS: Zrealizowane

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Budowa stacji oczyszczania biogazu na terenie Oczyszczalni Ścieków Tychy – Urbanowice.

LOKALIZACJA: Tychy

ZAMAWIAJĄCY: Regionalne Centrum Gospodarki Wodno – Ściekowej S.A.

KONSORCJUM: Varia Tech Sp. z o.o., T4B Sp. z o.o.

UŻYTKOWNIK:  Oczyszczalnia Ścieków Tychy – Urbanowice, Park Wodny Tychy.

ROLA ZLECENIA:  Rolą zadania postawionego przed konsorcjum jest budowa stacji oczyszczania biogazu w celu najefektywniejszego wykorzystania tego paliwa. W planie znajduje się także technologia przesyłu oczyszczonego biogazu do obiektu Parku Wodnego Tychy w celu wykorzystania go jako źródła energii. Konsorcjum wykona w tym celu prace budowlane oraz dostawę, instalację i rozruch głównych urządzeń technologicznych.

 

ZAKRES PRAC i UŻYTE TECHNOLOGIE:

  • roboty budowlane
  • instalacje elektryczne
  • instalacje sanitarne
  • instalacje wentylacji
  • sprężarki łopatkowe
  • absorbery dwutlenku węgla
  • desorbery dwutlenku węgla
  • skrubery

 

TERMIN WYKONANIA: 20.10.2017

WARTOŚĆ KONTRAKTU: 4 450 000 PLN NETTO

 

cache_38394045

 

Zobacz również:
STACJA WODOCIĄGI I KANALIZACJA ZGIERZ – MODERNIZACJA II ETAP Więcej
Do góry