REALIZACJA:

ENERGA ELEKTROWNIE OSTROŁĘKA S.A.

STATUS: Zrealizowane

Firma T4B działała na zlecenie głównego wykonawcy firmy Mostostal Warszawa, w ramach kontraktu z ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A. w Ostrołęce na zaprojektowanie i budowę pozamłynowej instalacji podawania biomasy do kotłów EI. B. Firma T4B wykonała prefabrykację i podłączenie skrzynek sterowania lokalnego urządzeń oraz trasy kablowe z instalacjami biomasy do kotłowni, a także instalacje uziemienia i odgromową.

Kontrakt objął również prace instalacyjno-budowlane niezbędne do prawidłowego funkcjonowania infrastruktury elektrycznej oraz pomiarów, prób i badań, w celu poprawnego wykonania zadania.
T4B sporządziła ponadto dokumentację jakościową – powykonawczą oraz wykonała rozruch instalacji.

Zobacz również:
Rozbudowa Systemu Monitowania Jakości Energii Elektrycznej Więcej
Do góry