REALIZACJA:

ENERGA-OPERATOR S.A.

STATUS: Zrealizowane

Przedmiotem przetargu, który aktualnie firma T4B realizuje dla ENERGA-OPERATOR S.A. jest zaprojektowanie i wykonanie dedykowanych stanowisk podglądu oraz zakup i instalacja na nich platformy integrującej umożliwiającej, w Centralnej oraz Regionalnych Dyspozycjach Mocy, podgląd i sterowanie sygnałami, z systemów zabezpieczenia technicznego zainstalowanych na Głównych Punktach Zasilania, w tym systemów telewizji dozorowej, sygnalizacji włamania, sygnalizacji pożaru oraz kontroli dostępu w Centralnej oraz Oddziałowych Stacjach Monitorowania Alarmów.

Podstawową funkcją systemu jest możliwość podglądu i sterowania (według potrzeb dyspozytora w CDM/RDM) systemami telewizji przemysłowej, systemami sygnalizacji pożaru, kontroli dostępu oraz sygnalizacji włamania zainstalowanymi w budowanych na nowo lub modernizowanych Głównych Punktach Zasilania z poziomu dedykowanych stanowisk podglądu w Centralnej oraz Regionalnych Dyspozycjach Mocy.

Budowane stanowiska podglądu mają dawać możliwość:

  • wizyjnego sprawdzenia poprzez system CCTV co dzieje się na terenie GPZ,
  • szybkiego sprawdzenia przyczyn awarii na GPZ (np. pożar, oblodzenie, włamanie) i podjęcia działań zaradczych, zmierzających do jak najszybszego usunięcia awarii,
  • weryfikacji wizualnej prawidłowego funkcjonowania urządzeń wykonawczych na GPZ weryfikacji wizualnej prawidłowości postępowania pracowników realizujących prace na GPZ,
  • weryfikacji wizualnej prawidłowości wykonywania dyspozycji wydawanych przez Dyspozytora,
  • dopuszczenia na obiekt, w sytuacjach awaryjnych osób nieposiadających przy sobie kart/kluczy do obiektu,
  • Prace realizujemy na 24 obiektach w całej Polsce.
Do góry