REALIZACJA:

POLSKA TELEFONIA CYFROWA

KATEGORIA: Telekomunikacja
STATUS: Zrealizowane

Firma T4B Sp. z o.o. zrealizowała umowę z Polską Telefonią Cyfrową S.A. na implementację następujących elektronicznych systemów zabezpieczenia w nowej siedzibie Polskiej Telefonii Cyfrowej w Warszawie:

  • Systemu sygnalizacji włamania i napadu – SSWiN,
  • Systemu kontroli dostępu – SKD,
  • Systemu dozorowego – CCTV,
  • Systemu depozytorów kluczy – SDK.

Implementacja systemów była prowadzona na całej powierzchni nowej siedziby Polskiej Telefonii Cyfrowej.

Zakres prac oprócz wdrożenia, uruchomienia obejmował również utrzymanie Systemów zgodnie z wymaganiami, zakresem i funkcjonalnością oraz przeszkolenie pracowników Polskiej Telefonii Cyfrowej w zakresie obsługi.

Prace zakończono w drugiej połowie 2013 roku.

Do góry