REALIZACJA:

URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ – ROZBUDOWA PLI CBD

KATEGORIA: Telekomunikacja
STATUS: Zrealizowane

Konsorcjum firm T4B (Lider) i QUMAK S.A. podpisało umowę z Urzędem Komunikacji Elektronicznej na realizację projektu „Rozbudowa Platformy Lokalizacyjno-Informacyjnej z Centralną Bazą Danych (PLICBD2)”.

Projekt PLI CBD2 swoim zakresem obejmuje:

  • wykonanie koncepcji rozbudowy PLICBD w zakresie procesów dotyczących funkcjonalności przenoszenia numerów (w tym ustanowienie nowych procesów) oraz zaimplementowanie ich w systemie PLICBD,
  • rozbudowa projektu jest niezbędna w celu dostosowania PLICBD do wymogów związanych z zachowaniem nowych – skróconych terminów przenoszenia numerów – przeniesienie numeru w ciągu jednego dnia roboczego,
  • opracowanie i implementacja nowych funkcjonalności usprawniających pracę systemu, m.in. wymiana komunikatów związanych z przenoszeniem numerów pomiędzy PLICBD a przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi oraz format przekazywanych danych,
  • zaprojektowanie i wbudowanie dwóch systemów wsparcia w PLICBD: systemu usterkowego – pozwalającego na wymianę informacji pomiędzy jego użytkownikami, którego zadaniem będzie zgłaszanie i przekazywanie usterek przez operatorów uczestniczących w procesie przenoszenia numerów systemu dla podmiotów zewnętrznych – „małych operatorów”, którego przeznaczeniem będzie przekazywanie oraz kontrola wymaganych danych za pośrednictwem witryny internetowej.

Korzyści wynikające z realizacji projektu

PLI CBD2 poprzez ujednolicenie procesów związanych z przenoszeniem numerów, stworzenie mechanizmów wymiany komunikatów pomiędzy wszystkimi przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi w ramach jednego narzędzia (system PLICBD) korzystnie wpłynie na poziom realizacji usług telekomunikacyjnych, a w szczególności na proces przenoszenia numerów. Korzyści popłyną bezpośrednio w kierunku przedsiębiorców telekomunikacyjnych, zarówno tych największych, jak i najmniejszych, a w konsekwencji, na realizacji projektu zyskają konsumenci usług telekomunikacyjnych – dzięki sprawnej realizacji usługi oraz możliwości przeniesienia numeru w ciągu jednego dnia roboczego, co korzystnie wpłynie na zaufanie do działań administracji publicznej. W końcowym efekcie realizacja projektu przyczyni się do wzrostu wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych przez administrację państwową, a to z kolei doprowadzi do poprawy pozycji Polski wśród krajów UE pod kątem wykorzystania ICT. Projekt będzie w pełni kompatybilny z oczekiwaniami stawianymi administracji państwowej. W związku z zakresem przeprowadzonych zmian konsorcjum zobowiązane jest do rozbudowy i modyfikacji warstwy programowo-sprzętowej, a także infrastruktury technicznej.

uk3

 

Do góry