REALIZACJA:

BUDOWA INFRASTRUKTURY TELEINFORMATYCZNEJ SZPITALA W ELBLĄGU

STATUS: Zrealizowane

NAZWA ZADANIA: Budowa infrastruktury teleinformatycznej Szpitala wraz z robotami budowlanymi oraz dostawa wyposażenia serwerowni wraz z systemem pracy grupowej i systemem zarządzania zasobami IT.

ZAMAWIAJĄCY: Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu
DATA PODPISANIA UMOWY: 29.12.2020 r.
DATA REALIZACJI:
05.11.2021 r.

WARTOŚĆ PRAC: ok. 15 mln PLN brutto

Powierzony kontrakt to część projektu pn. Kompleksowa informatyzacja Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu – dostosowanie do ogólnopolskiego systemu informacji medycznej do platformy P1 i P2, który współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, RPWM.03.02.00-28-0006/17. Realizacja wszystkich zadań pozwoli na elektroniczne prowadzenie pacjenta od momentu rejestracji do chwili opuszczenia szpitala oraz umożliwią przeniesienie wszelkich informacji o pacjentach i kontrahentach korzystających z usług placówki na platformę elektroniczną.

Więcej:
https://www.t4b.com.pl/2020/12/30/szpital-w-elblagu/

Zobacz również:
ZINTEGROWANY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ DLA POWIATU KŁOBUCKIEGO Więcej
Do góry