REALIZACJA:

INTELIGENTNY SYSTEM TRANSPORTU WE WŁOCŁAWKU

STATUS: Zrealizowane

Dnia 26.01.2018 r. firma T4B podpisała umowę z Gminą Miasto Włocławek na zaprojektowanie, dostawę i wdrożenie Inteligentnego Systemu Transportu we Włocławku. System centralnego zarządzania ruchem i transportem publicznym to rozwiązanie, dzięki któremu m.in. pasażerowie mogą  w czasie rzeczywistym sprawdzić, gdzie dany autobus aktualnie się znajduje i o której przyjedżdża na konkretny przystanek. Zadanie objęło również wykonanie robót budowlanych związanych z infrastrukturą Systemu umożliwiających jego uruchomienie. W ramach aneksu do ww. umowy zlecono zadania mające na celu uzyskanie wymaganego efektu w zakresie usprawnienia płynności ruchu.

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie Inteligentnego Systemu Transportu we Włocławku wraz z wykonaniem robót budowlanych związanych z infrastrukturą Systemu.

LOKALIZACJA: Włocławek

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Włocławek

WYKONAWCA: T4B Sp. z o.o.

UŻYTKOWNIK:  Gmina Miasto Włocławek

ROLA ZLECENIA: Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażanie technologii niskoemisyjnej we Włocławku – Inteligentne Systemy Transportowe ITS.

WARTOŚĆ KONTRAKTU: Ponad 9 mln zł brutto

TERMIN REALIZACJI: 25.06.2019 r.

 

Zobacz również:
UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE Więcej
Do góry