REALIZACJA:

INTELIGENTNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RUCHEM I TRANSPORTEM PUBLICZNYM W OPOLU

STATUS: Zrealizowane

W Lipcu 2020 r. spółka T4B podpisała umowę z firmą Sprint S.A. – głównym Wykonawcą projektu mającego na celu poprawę funkcjonalności systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym w Opolu.

Zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie Inteligentnego systemu Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym w Opolu” w formie zaprojektuj i wybuduj, podjęto w ramach projektu „Poprawa funkcjonalności systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód”.

Zakres prac:

  • budowa kanalizacji teletechnicznej kabli światłowodowych systemu łączności ITD,
  • budowa sieci światłowodowej,
  • modernizacja sygnalizacji świetlnych objętych systemem ITS Opole,
  • wykonanie robót budowlanych w Centrum Sterowania Ruchem.

Wartość kontraktu to ponad 5 mln PLN. Planowana data zakończenia projektu to maj 2022 r.

Zobacz również:
ZINTEGROWANY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ DLA POWIATU KŁOBUCKIEGO Więcej
Do góry