REALIZACJA:

MODERNIZACJA SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU W 20 OBIEKTACH

STATUS: W trakcie realizacji

Przedmiotem zamówienia jednego z polskich banków jest modernizacja istniejącego już systemu kontroli dostępu oraz zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa poprzez przyjęcie i wdrożenie jednego standardu kart zbliżeniowych we wszystkich obiektach.

Nowy system kontroli funkcjonować będzie jako system lokalny z wzajemnie komunikującymi się bazami danych. Wykorzystywać będzie tę samą technologię zbliżeniową, zapewniającą możliwość redundantnej obsługi z różnych lokalizacji. Podstawowym wymogiem dla tego systemu jest zapewnienie pełnej współpracy z kartami zbliżeniowymi wykonanymi w technologii Legic Advant oraz zapewnienie współpracy na poziomie oprogramowania z eksploatowanym w placówkach systemem zamków autonomicznych Salto.

Modernizacja systemu kontroli dostępu zgodnie z wykonaną dokumentacją projektową ma umożliwić:
a) rozbudowę systemu o dodatkowe przejścia objęte kontrolą dostępu,
b) dostosowanie systemu zapewniające zarządzanie i nadzorowanie nadawania uprawnień z wielu lokalizacji,
c) rejestrację czasu pracy,
d) zapewnienie bezpieczeństwa danym osobowym przetwarzanym przez system.

Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez firmę T4B prac związanych z  rozmieszczeniem i instalacją.

Lokalizacja robót budowlanych: Białystok, Gdańsk, Katowice, Kielce, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Wrocław, Zielona Góra, Warszawa.

Zakończenie kontraktu przewidywane jest na 31.05.2019 r.

Zobacz również:
BUDOWA HALI SPORTOWO-WIDOWISKOWEJ W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM Więcej
Do góry