REALIZACJA:

MODERNIZACJA SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU W 20 OBIEKTACH

STATUS: Zrealizowane

Przedmiotem zamówienia jednego z polskich banków była modernizacja istniejącego już systemu kontroli dostępu oraz zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa poprzez przyjęcie i wdrożenie jednego standardu kart zbliżeniowych we wszystkich obiektach.

Nowy system kontroli funkcjonuje jako system lokalny z wzajemnie komunikującymi się bazami danych. Wykorzystuje tę samą technologię zbliżeniową, zapewniającą możliwość redundantnej obsługi z różnych lokalizacji. System zapewnia pełną synchronizację z kartami zbliżeniowymi wykonanymi w technologii Legic Advant oraz współpracę na poziomie oprogramowania z eksploatowanym w placówkach systemem zamków autonomicznych Salto.

Modernizacja systemu kontroli dostępu zgodnie z wykonaną dokumentacją projektową umożliwiła:
a) rozbudowę systemu o dodatkowe przejścia objęte kontrolą dostępu,
b) dostosowanie systemu do zarządzania, nadzorowania i nadawania uprawnień z wielu lokalizacji,
c) rejestrację czasu pracy,
d) zapewnienie bezpieczeństwa danym osobowym przetwarzanym przez system.

Zamawiający zastrzegł obowiązek osobistego wykonania przez firmę T4B prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją.

Lokalizacja robót budowlanych: Białystok, Gdańsk, Katowice, Kielce, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Wrocław, Zielona Góra, Warszawa.

Zakończenie kontraktu: 31.05.2019 r.

Do góry