REALIZACJA:

MUZEUM WSI MAZOWIECKIEJ W SIERPCU

STATUS: W trakcie realizacji

Zakres umowy podpisanej w maju br. pomiędzy Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu a T4B Sp. z o.o. obejmuje budowę zintegrowanego systemu zabezpieczeń ekspozycji oraz systemu zabezpieczeń technicznych. Ponadto naszym zadaniem będzie wykonanie niezbędnych prac przygotowawczych do prowadzenia robót budowlanych, w szczególności: przyłącza wody, przyłącza energii elektrycznej na potrzeby budowy, obsługi geodezyjnej, zagospodarowanie placu budowy. Realizacja prowadzona jest w ramach zamówienia publicznego.

Założone w 1971 roku z 9 zagrodami Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu zajmuje powierzchnię ponad 60 ha. W Muzeum znajduje się również kilka samodzielnych zespołów architektonicznych, uzupełniających odtworzoną wieś rzędową. Łącznie na jego terenie zgromadzono ponad 80 obiektów małej i dużej architektury.

27 września 2019 r. podpisaliśmy aneks zwiększający zakres obowiązków na roboty dodatkowe na kwotę ponad 67 tys. zł. brutto.

 

 

 

 

Zobacz również:
UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE Więcej
Do góry