REALIZACJA:

MUZEUM WSI MAZOWIECKIEJ W SIERPCU

STATUS: Zrealizowane

Zakres umowy podpisanej w maju 2019 roku z Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, obejmował budowę zintegrowanego systemu zabezpieczeń ekspozycji oraz systemu zabezpieczeń technicznych. Zadaniem T4B Sp. z o.o. było wykonanie niezbędnych prac przygotowawczych do prowadzenia robót budowlanych, w szczególności: przyłącza wody, przyłącza energii elektrycznej na potrzeby budowy, obsługi geodezyjnej, zagospodarowanie placu budowy. Realizacja prowadzona była w ramach zamówienia publicznego.

Założone w 1971 roku z 9 zagrodami Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu zajmuje powierzchnię ponad 60 ha. W Muzeum znajduje się również kilka samodzielnych zespołów architektonicznych, uzupełniających odtworzoną wieś rzędową. Łącznie na jego terenie zgromadzono ponad 80 obiektów małej i dużej architektury.

27 września 2019 r. podpisaliśmy aneks zwiększający zakres obowiązków na roboty dodatkowe na kwotę ponad 67 tys. PLN brutto.

Prace zakończyliśmy w umownym terminie – grudniu 2019 roku.

 

 

 

 

Do góry