REALIZACJA:

ZINTEGROWANY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ DLA POWIATU KŁOBUCKIEGO

STATUS: Zrealizowane

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: wdrożenie zintegrowanego systemu dziedzinowego wraz z pozyskaniem danych do świadczenia e-usług oraz dostawą niezbędnego sprzętu komputerowego i szkoleniami użytkowników 10 JST z obszaru Powiatu Kłobuckiego.

LOKALIZACJA: Powiat Kłobucki

ZAMAWIAJĄCY: Powiat Kłobucki

WYKONAWCA: T4B Sp. z o.o.

ZADANIE: Wdrożenie obejmuje budowę elektronicznego systemu gromadzenia i zarządzania wszystkimi danymi z obszaru geodezji, kartografii oraz lokalnej gospodarki przestrzennej, dostawę sprzętu komputerowego oraz szkolenia dla pracowników wszystkich gmin i powiatu.

TERMIN WYKONANIA: 30.12.2018 r.

WARTOŚĆ KONTRAKTU: 3.995.000,00 PLN BRUTTO

 

mapa_powiatu_klobuckiego

Zobacz również:
SYSTEM INDYWIDUALNEJ SEGREGACJI ODPADÓW T-MASTER W ZAMOŚCIU Więcej
Do góry