REALIZACJA:

Projekt CENTRUM dla SKM Trójmiasto

STATUS: W trakcie realizacji

Realizacja zadania „CENTRUM” w ramach Projektu: „Budowa zintegrowanego systemu monitorowania bezpieczeństwa oraz zarządzania informacją na linii kolejowej nr 250 wraz z modernizacją budynku Dworca Podmiejskiego w Gdyni Głównej oraz peronów na linii kolejowej nr 250”.

WYKONAWCA: Lider konsorcjum: T4B Sp. z o.o., partner konsorcjum: MAXTO Technology Sp. z o.o. sp. k.
ZAMAWIAJĄCY: PKP SKM W Trójmieście
DATA PODPISANIA UMOWY: 10.02.2021 r.
TERMIN REALIZACJI: Listopad 2023 r.
WARTOŚĆ KONTRAKTU: 62,361 mln PLN brutto

Zadanie „Centrum” dotyczy rozbudowy i zintegrowania systemów monitorowania bezpieczeństwa oraz zarządzania informacją pasażerską na zarządzanej przez PKP SKM linii 250 (Rumia – Gdańsk Śródmieście). Zakres prac obejmuje modernizację peronu Gdyni Głównej. Pod nadzorem konserwatora zabytków odrestaurowany i zmodernizowany zostanie też Dworzec Podmiejski w Gdyni.

Na czas przebudowy Dworca Podmiejskiego obok niego powstanie tymczasowy dworzec kontenerowy (podobny funkcjonuje obecnie przy remontowanym dworcu Gdańsk Główny) .

Budynek Dworca Podmiejskiego zostanie odrestaurowany. Odzyska dawny blask, znikną też przylegające do niego przybudówki.

Powstanie w nim centrum zarządzania monitoringiem oraz systemem informacji pasażerskiej na przystankach linii SKM. Na peronach zostaną wymienione lub (tam, gdzie ich nie ma) zamontowane kamery oraz tablice informacyjne. Odnowiony zostanie też przystanek SKM Gdynia Główna. Na peronie zostaną wymienione płyty krawędziowe oraz nawierzchnia, poszycie wiaty zostanie wymienione, a konstrukcja oczyszczona i pomalowana. Przystanek zostanie dostosowany do potrzeb pasażerów o ograniczonej możliwości poruszania się.

Projekt „Centrum”  zostanie zrealizowany w formule ” zaprojektuj i buduj”. Prace projektowe potrwają 14 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Zadanie „Centrum” jest realizowane w ramach Projektu: „Budowa zintegrowanego systemu monitorowania bezpieczeństwa oraz zarządzania informacją na linii kolejowej nr 250 wraz z modernizacją budynku Dworca Podmiejskiego w Gdyni Głównej oraz peronów na linii kolejowej nr 250”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

 

 

źródło: SKM Trójmiasto

Do góry