REALIZACJA:

PRZEBUDOWA BUDYNKU GALERII MIEJSKIEJ ARSENAŁ W POZNANIU

STATUS: Zrealizowane

W ramach umowy z dn. 27 kwietnia 2021 r. T4B Sp. z o.o. w konsorcjum z P&M Group Sp. z o.o. zrealizuje prace budowlane polegające na „Przebudowie budynku Galerii Miejskiej Arsenał”.

Kontrakt zostanie zrealizowany w oparciu o przygotowaną dokumentację projektową oraz wszelkie roboty budowlane związane z przybudową budynku galerii.

Projekt do zrealizowania o wartości ponad 1,6 mln PLN. Planowana data zakończenia prac to sierpień 2022 r.

 

Do góry