REALIZACJA:

REWITALIZACJA CENTRUM NAUKOWO-KULTURALNEGO EC1 W ŁODZI

STATUS: Zrealizowane

Spółka T4B wraz z MERX Sp. z o.o. uczestniczyła w projekcie Rewitalizacji EC1 i jej adaptacji na kulturalno-artystyczny ośrodek realizowanym w oparciu o warunki kontraktu na budowę dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez Zamawiającego.

Teren o powierzchni 90 ha łącznie z obiektami będzie tworzył m.in. centrum festiwalowo-kongresowe, przestrzenie wystawiennicze, planetarium oraz studio filmowe Davida Lyncha (EC1 Wschód). Od czerwca 2008 roku ma tu swoją siedzibę wytwórnia filmowa Se-ma-for i Muzeum Bajki.

Rewitalizacja obszaru o dużej wartości architektonicznej dawnej elektrociepłowni ma za zadanie nadanie obiektom historycznym nowych funkcji kulturalno-artystycznych. Odbudowa ma również na celu przywrócenie ładu architektonicznego oraz udostępnienie mieszkańcom miasta stref, których stan techniczny wykluczał wykorzystanie ich w celach publicznych.

Zadaniem planistycznym było stworzenie przestrzeni publicznej, która ma umożliwić funkcjonalne powiązanie z zewnętrznymi przestrzeniami miejskimi. Zachowano wyjątkowy postindustrialny charakter rewitalizowanego obszaru i po przeprowadzeniu prac konserwatorskich do użytkowania mają zostać oddane otwarte przestrzenie m.in. odkryte baseny nieistniejących już chłodni.

Inwestycja ma spowodować ożywienie gospodarcze i społeczne na terenach zdegradowanych poprzez utworzenie bazy infrastrukturalnej dla nowych instytucji. Wykreowanie tak nowoczesnego ośrodka z bogatą ofertą imprez, festiwali i wystaw ma na celu podniesienie atrakcyjności turystycznej Łodzi.

Roboty ogólnobudowlane:

 • odnowienie elementów historycznych (obiekt pod nadzorem konserwatora zabytków)
 • projekt, dostawa i montaż instalacji gaszenia pożaru gazem w technologii Novec wraz z instalacją detekcji gazu, automatyką i połączeniem do SSP obiektu – dla sferycznego kina 3D i jego serwerowni
 • dobór, dostawa i montaż instalacji szaf klimatyzacji precyzyjnej dla serwerowni
 • dostawa i montaż technologii fontanny multimedialnej, łącznie z iluminacją układu atrakcji i ekranu wodnego
 • montaż klimatyzatorów typu split i multisplit,
 • wykonanie drugostronnego zasilania instalacji hydrantowej, uruchomienie zestawu hydroforowego ppoż., pomiary wydajności hydrantów,
 • uruchomienie, regulacja i usunięcie usterek instalacji mgły wodnej, wody lodowej, wentylacji, klimatyzacji, CO, CL obiegu wód deszczowych,
 • wykonanie zabezpieczeń przejść pożarowych instalacji rurowych wentylacji,
 • dostawa i montaż regulatorów obrotów wentylatorów,
 • system sygnalizacji pożaru SSP na urządzeniach Schrack Seconet,
 • system telewizji dozorowej CCTV na urządzeniach MIWI Urmet,
 • system zarządzania budynkami BMS na urządzeniach Delta Controls,
 • system Domofonowy na urządzeniach MIWI Urmet,
 • system Przyzywowy na urządzeniach Mediopt CARE,
 • Dźwiękowy System Ostrzegania DSO na urządzeniach VIGIL Evas,
 • oświetlenie budynkowe i iluminacyjne,
 • Inteligentny System Sterowania Oświetleniem w Audytorium w oparciu o system DALI,
 • System Oświetlenia Awaryjnego Centralnych Baterii,
 • Automatyka Wentylacji Klimatyzacji na sterownikach Delta Controls,
 • wykonanie dokumentacji powykonawczej,
 • formalne procedowanie w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu,

 

Czas realizacji: 16.01 – 30.10.2015 r.

Zobacz również:
SYSTEM INDYWIDUALNEJ SEGREGACJI ODPADÓW T-MASTER W ZAMOŚCIU Więcej
Do góry