REALIZACJA:

SYSTEM INDYWIDUALNEJ SEGREGACJI ODPADÓW T-MASTER W CIECHANOWIE

STATUS: Zrealizowane

ZAMAWIAJĄCY: Urząd Miasta Ciechanów
TERMIN REALIZACJI: 06.2020 – 08.2020

ZAKRES PRAC:
– dostawa narzędzi umożliwiających kontrolę selektywnej zbiórki w zabudowie wielorodzinnej,
– zarządzanie systemem weryfikacji odpadów,
– wykonanie niezbędnych robót budowlanych

Inteligentne pojemniki wraz z systemem informatycznym dostarczono w ramach zamówienia publicznego dla Gminy Miejskiej Ciechanów.
Kontrakt zrealizowany został w partnerstwie ze spółką T-Master.

Inteligentne urządzenia T-Master to pierwsze samoobsługowe pojemniki na odpady w Polsce.
Automatyczne klapy pojemników ELMO (Elektroniczny Licznik Miejskich Odpadów) podnoszą się samodzielnie po zeskanowaniu kodu QR przyklejonego na worek z odpadami. Kolorowe diody i przyjazne komunikaty głosowe ułatwiają mieszkańcom korzystanie z urządzenia. Przy okazji wdrożenia technologii T-Master standardowo montowany jest system telewizji dozorowej. Dodatkowy monitoring zwiększa poczucie bezpieczeństwa mieszkańców osiedla i pomaga zadbać o porządek w obrębie pojemników.

  

Do góry