REALIZACJA:

UMOWA Z PRZEDSIĘBIORSTWEM PAŃSTWOWYM „PORTY LOTNICZE”

STATUS: W trakcie realizacji

Spółka T4B w dniu 18 listopada 2021 r. podpisała umowę z Przedsiębiorstwem Państwowym „Porty Lotnicze” na świadczenie usług serwisowych. Prace serwisowe podzielono na trzy zadania.

W skład zadania 1 wchodzi:

  • Świadczenie serwisu, utrzymanie w stanie stałej sprawności eksploatacyjnej i wykonywanie przeglądów technicznych CCTV zainstalowanego w Terminalu A w strefach AB i w części stref CDE oraz lokalizacjach oddalonych, opartego na transmisji TCP/IP.

Wartość kontraktu: ponad 1 mln PLN

Zadanie 2: 

  • Świadczenie serwisu, utrzymanie w stanie stałej sprawności eksploatacyjnej i wykonywanie przeglądów technicznych SKD, SSWIN, SI, Systemu przywoławczego, CMSA składających się na Zintegrowany System Bezpieczeństwa w Terminalu A/Strefy AB oraz na terenie budynków „Leśniczówka”, SOL, i łącznika stacji kolejowej.

Wartość kontraktu: ponad 1,5 mln PLN

Zadanie 3: 

  • Świadczenie serwisu, utrzymanie w stanie stałej sprawności eksploatacyjnej i wykonywanie przeglądów technicznych Systemu Automatycznego Rozpoznawania Numerów Rejestracyjnych zainstalowanego na drogach dojazdowych do Terminala A na lotnisku w Warszawie.

Wartość kontraktu: 81 tys. PLN

Termin zakończenia świadczonych usług serwisowych: listopad 2022 r. 

Zobacz również:
ROZBUDOWA MIĘDZYNARODOWEGO DROGOWEGO PRZEJŚCIA GRANICZNEGO W GOŁDAPI Więcej
Do góry