REALIZACJA:

WARSZAWSKI WĘZEŁ KOLEJOWY – SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ

STATUS: Zrealizowane

Firma T4B, lider w konsorcjum z PHU Altech Adam Wyszyński podpisała umowę z Polskimi Kolejami Państwowymi Spółką Akcyjną na zaprojektowanie i wykonanie systemu bezpieczeństwa publicznego na dworcach kolejowych Warszawskiego Węzła Kolejowego. Projekt obejmuje wykonanie w trybie „zaprojektuj i wybuduj” zintegrowanego, centralnie zarządzającego, technicznego systemu zabezpieczenia i ochrony na przystankach, stacjach i dworcach.

Wymagany w ramach przedmiotu zamówienia PSIM – Physical Security Information Management (System Zarządzania Informacją Bezpieczeństwa Fizycznego) to narzędzie umożliwiające zbieranie, przetwarzanie i gromadzenie informacji wg określonych zawartych w systemie procedur bezpieczeństwa w celu pozyskania danych wyjściowych dla procesów decyzyjnych, wspomagających zarządzanie oraz dowodzenie zgodnie z przyjętymi procedurami.

W skład Warszawskiego Węzła kolejowego wchodzą dworce, stacje, tunele, perony oraz budynki, m.in. Warszawa Centralna, Warszawa Śródmieście, Warszawa Śródmieście WKD, Warszawa Stadion, Warszawa Wschodnia, Warszawa Zachodnia, Warszawa Ochota, Warszawa Wileńska, Warszawa Powiśle, Warszawa Gdańska, Warszawa Lotnisko Chopina oraz tunel średnicowy.

Zakres prac:

  • systemy bezpieczeństwa w tym: system monitoringu wizyjnego (CCTV) opartego na protokole IP, zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, normami i PFU,
  • system kontroli dostępu (SKD),
  • system sygnalizacji włamania (SSWiN),
  • system pomiaru promieniowania w tym: instalacja urządzeń pomiarów radioaktywności
  • system bezpieczeństwa p.poż dla dworców WWK w oparciu o platformę PSIM w Centrum Bezpieczeństwa Dworców Kolejowych w zakresie agregacji odbieranych sygnałów i stanów tych systemów,
  • adaptacja oraz dostarczenie niezbędnego wyposażenia w celu użytkowania pomieszczeń dyżurnych i serwerowni Centrum Bezpieczeństwa Dworców Kolejowych – zgodnie z PFU,
  • szkolenie użytkowników systemu oraz dostarczenie szkolenia z tego zakresu w formie e-learningowej w standardzie SCORM,
  • procedury bezpieczeństwa i ich implementacja w PSIM, w ścisłym powiązaniu z istniejącymi planami ochrony oraz ich ewentualne zaktualizowanie i zoptymalizowanie uwzględniające wprowadzone zmiany funkcjonalne w ramach realizowanej umowy.

Prace zakończyły się 14.12.2015r.

 

dworzec centralny 3

dworzec centralny 2

dworzec centralny

Do góry