PCK

Polski Czerwony Krzyż to organizacja zrzeszona w największym ogólnoświatowym ruchu humanitarnym, jednym z najstarszych w historii ludzkości. Założycielem i twórcą ruchu Czerwonego Krzyża jest Henry Dunant (1828-1910), kupiec szwajcarski z Genewy, pierwszy laureat pokojowej Nagrody Nobla.

Działalność Polskiego Czerwonego Krzyża, Oddziału Rejonowego w Ciechanowie.

Główne kierunki działalności realizowane przez Polski Czerwony Krzyż, Oddział Rejonowy w Ciechanowie to prowadzenie działalności w dziedzinie opieki i pomocy socjalnej – dożywianie w jadłodajni, promowanie i realizowanie zadań z zakresu honorowego krwiodawstwa, prowadzenie szkoleń z zakresu Pierwszej Pomocy PCK, prowadzenie działalności w zakresie promocji zdrowia, organizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży.

Biorąc udział w licytacjach organizowanych na Galach Polskiego Czerwonego Krzyża wspieramy działalność tej organizacji.

logopck

Do góry