Wsparcie talentów i ambitnych realizacji studentów w zakresie innowacyjnych technologii doskonale wpisuje się w kulturę organizacyjną Grupy T4B. Obok tradycyjnych form sponsoringu, dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. Współpracujemy z Biurem Karier Politechniki Warszawskiej i sukcesywnie dołączamy do kolejnych projektów.


PROGRAM MENTORINGOWY

W tym roku firma T4B po raz pierwszy bierze udział w II EDYCJI Programu Mentoringowego. Spotkania z Mentorem, mają na celu wsparcie studentów w rozwoju potencjału i kompetencji, a także w świadomym kształtowaniu ścieżki rozwoju zawodowego.

Barwy naszej spółki reprezentuje Marcin Bzdzion, któremu nie brakuje entuzjazmu i świeżego spojrzenia na prowadzone kontrakty. Dyrektor ds. Realizacji, a jednocześnie Członek Zarządu spółki T4B EKOTECHNOLOGIE i T4B, chętnie dzieli się wiedzą zdobytą podczas wielu lat doświadczeń w zarządzaniu projektami, ale i dobrą energią. Nasz mentor uważa że praca zespołowa jest gwarantem sukcesu i daje temu wyraz w swoich działaniach.

 

PAKIET ABSOLWENCKI

Uczestniczymy w pilotażowej edycji projektu PAKIET ABSOLWENCKI, w ramach której tegoroczni absolwenci otrzymają specjalny zestaw materiałów zachęcający ich do utrzymania relacji z uczelnią, w tym korzystania z oferty Biura Karier.

Pilotażowa edycja obejmuje 550 studentów i realizowana jest na czterech Wydziałach Politechniki Warszawskiej: Wydziale Elektrycznym, Wydziale Inżynierii Lądowej, Wydziale Chemicznym i Wydziale Transportu.

ADEK I SMART CITY 

W 2019 roku firma T4B była sponsorem, a wciąż jest wielkim fanem aktywności dwóch Międzynarodowych Kół Naukowych Politechniki Warszawskiej działających głównie przy Wydziale Elektrycznym. Misją tych interdyscyplinarnych zespołów jest wcielanie w życie wizji inteligentnych miast oraz kształcenie kadry specjalistów zdolnych tworzyć polską elektromobilność najwyższej jakości.Smart City PW
to Międzywydziałowe Koło Naukowe założone w 2016 r., przy Wydziale Inżynierii Lądowej PW. Członkowie Smart City są studentami różnych wydziałów. Chcą szerzyć naukę i wiedzę z zakresu inteligentnych rozwiązań również poza murami uczelni, dlatego projekty koła realizowane są m.in. we współpracy ze społecznością miejską, administracją publiczną oraz środowiskiem biznesowym.

Koło Naukowe ADek powstało w 2012 r., przy Wydziale Elektrycznym na Politechnice Warszawskiej. To zespół ponad 20 ambitnych i zaangażowanych studentów. ADek tworzy miejsce w którym młodzi ludzie mogą się rozwijać, zdobywać doświadczenie, a także spełniać pasje i marzenia. Autorskie projekty koła związane są głównie z jeżdżącymi pojazdami elektrycznymi. Zespół ADek zbudował dwa gokarty elektryczne, które regularnie uczestniczą w międzynarodowych zawodach – E-Kart ChallengeLimoges. Wspierana w zeszłym roku przez T4B załoga studentów zdobyła nagrody w aż 3 kategoriach za: system baterii, elektronikę oraz całokształt.

Do góry