ZARZĄD

Robert Szczepankowski
Prezes Zarządu

Dyrektor Generalny

 

Małgorzata Dudek-Witulska
Wiceprezes Zarządu

Zastępca Dyrektora
Generalnego

Andrzej Oliński
Wiceprezes Zarządu

Dyrektor Pionu
Klientów Kluczowych

Marcin Bzdzion
Wiceprezes Zarządu

Dyrektor Ds. Realizacji

 

Do góry