ZARZĄD

Robert Szczepankowski
Prezes Zarządu

Dyrektor Generalny

Małgorzata Dudek-Witulska
Członek Zarządu

Zastępca Dyrektora
Generalnego

Andrzej Oliński
Członek Zarządu

Dyrektor Pionu
Klientów Kluczowych

Marcin Bzdzion
Członek Zarządu

Dyrektor Ds. Realizacji

Piotr Naszkowski
Członek Zarządu

Dyrektor Pionu Systemów Teleinformatycznych

Do góry