REALIZACJA:

JEDNOSTKA WOJSKOWA DRAWNO

STATUS: Zrealizowane

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Wykonanie robót budowlanych obejmujących modernizację systemów ochrony technicznej.
LOKALIZACJA: Drawno
ZAMAWIAJĄCY: Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Szczecinie
KONSORCJUM: T4B Sp. z o.o.
UŻYTKOWNIK KOŃCOWY: Jednostka Wojskowa Drawno

ZAKRES PRAC:

  • roboty budowlane
  • roboty elektryczne
  • roboty telekomunikacyjne i teletechniczne
  • systemy bezpieczeństwa

TERMIN WYKONANIA: I połowa 2018r.

WARTOŚĆ PRAC: ok.17 mln PLN brutto

 

Do góry