REALIZACJA:

ROZBUDOWA DROGOWEGO PRZEJŚCIA GRANICZNEGO W ZOSINIE

STATUS: Zrealizowane

Firma T4B zrealizowała prace w ramach umowy z firmą Budimex na wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych w budynkach Drogowego Przejścia Granicznego w Zosinie.

Projekt realizowany był na zlecenie Lubelskiego Zarządu Obsługi Przejść Granicznych w Chełmie w ramach realizacji zadania pod nazwą „Rozbudowa Drogowego Przejścia Granicznego w Zosinie”.

Szczegółowy zakres robót obejmował m.in. wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych, systemów teletechnicznych, kanalizacji kablowej pierwotnej i sieci elektrycznych zewnętrznych.

Prace zakończono na koniec 2013 roku.

Do góry