UMOWA NA ROZBUDOWĘ PODCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW MASTER W TYCHACH

W dniu 22 marca br. konsorcjum T4B Ekotechnologie Sp. z o.o. oraz T4B Sp. z o.o. podpisało umowę z MASTER – Odpady i Energia Sp. z o.o. dotyczącą rozbudowy podczyszczali ścieków Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach.

Umowę ze strony zamawiającego podpisał Prezes Zarządu MASTER Odpady i Energia Sp. z o.o. – Mieczysław Podmokły oraz Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych – Jan Wistuba, a ze strony wykonawcy – Pełnomocnik Lidera Konsorcjum Varia Tech Sp. z o.o. – Robert Korzeniowski.

Przedmiotem umowy jest kompleksowa rozbudowa istniejącej podczyszczalni ścieków przemysłowych pochodzących z Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach w celu umożliwienia zrzutu ścieków technologicznych powstających w Zakładzie do miejskiej sieci kanalizacyjnej.

Zakres prac obejmuje wykonanie robót budowlanych w oparciu o przygotowane wcześniej projekty budowlano-wykonawcze wraz z niezbędnymi instalacjami, rozruch technologiczny, przeszkolenie pracowników oraz próby końcowe.

Termin wykonania – 21.03.2018 r.

Wartość kontraktu: 5.658.000,00 PLN BRUTTO

 

tychy

Do góry