WSPIERAMY FUNDACJĘ OCEAN MARZEŃ

Grupa T4B kontynuuje wsparcie dla Fundacji Ocean Marzeń, która ciekawie i długofalowo pomaga wprowadzać młodzież z domów dziecka w dorosłość.

Rozbudzając pasję żeglarstwa Fundacja ułatwia dzieciom budowanie poczucia własnej wartości, odkrywanie swoich zdolności, naukę odpowiedzialności za siebie i innych.

Kolejnym krokiem Fundacji wobec młodzieży jest finansowanie im nauki w szkołach morskich stanowiących drzwi do nowego świata. To szansa dla podopiecznych na wyrwanie się z lokalnego środowiska, możliwość wyznaczenia sobie nowych celów i realizacji ich. To także możliwość podjęcia pracy na statku, która – choć wymagająca – daje wiele możliwości. Jako Oficer / Nawigator / Mechanik, podopieczni Fundacji nie tylko mają dostęp do dobrze płatnej pracy, ale także podróżują po całym świecie. Uczą się i pracują w międzynarodowym środowisku na różnych rodzajach statków, dokształcają się i awansują!

 

oceanmarzen_logo

Do góry