PRACE MODERNIZACYJNE DLA MPWIK W WARSZAWIE

W dniu 18 czerwca 2018 roku T4B Sp. z o.o. podpisała umowę z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji m.st. Warszawa S.A. na modernizację instalacji energetycznej dla MPWiK.

wartość prac to prawie 6 mln PLN brutto.

 

 

 

 

 

PRACE MODERNIZACYJNE DLA MPWIK W WARSZAWIE

W dniu 18 czerwca 2018 roku T4B Sp. z o.o. podpisała umowę z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie na modernizację instalacji energetycznej dla MPWiK.

Do góry