PLAN POŁĄCZENIA T4B SP. Z O. O. ORAZ IPP SP. Z O.O.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 28 maja 2021 r. zarządy Spółek: T4B Sp. z o. o. oraz IPP Sp. z o.o., uzgodniły treść planu połączenia, na podstawie którego T4B Sp. z o. o. (dalej „Spółka Przejmująca”) połączy się z IPP Sp. z o.o. (dalej „Spółka Przejmowana”). Połączenie zostanie przeprowadzone poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (tj. połączenie poprzez przejęcie stosownie do art. 492 §1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych).

Zgodnie z treścią art. 500 § 2Kodeksu Spółek Handlowych IPP Sp. z o. o. niniejszym udostępnia do publicznej wiadomości plan połączenia, o którym mowa powyżej.

 

Plan połączenia T4B Sp. z.o.o oraz IPP Sp. z o.o.

 

   

    

 

Do góry