POŁĄCZENIE T4B SP. Z O. O. ORAZ IPP SP. Z O.O.

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informujemy, że 6 sierpnia 2021 r. nastąpiło formalne połączenie spółek T4B spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i IPP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Wobec powyższego T4B Sp. z o.o. z mocy prawa stała się stroną wszystkich stosunków prawnych, których stroną była dotychczas spółka IPP Sp. z o.o., również tych wynikających z zawartych umów.

W związku z tym prosimy o aktualizację danych w Państwa bazach informacyjnych i księgowych. Wszelkie pisma, faktury, rachunki i inne dokumenty wystawiane dotychczas dla IPP Sp. z o.o. powinny począwszy od 06 sierpnia br., zawierać następujące dane:

 

Nazwa:                       T4B Sp. z o.o.

Siedziba i adres:       al. Stanów Zjednoczonych 32/U15, 04-036 Warszawa

Numer KRS:               0000166640

NIP:                             526-27-09-541

REGON:                      015503732

 

Pragniemy zapewnić, że T4B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością będzie kontynuować współpracę z Państwem w oparciu o dotychczas zawarte umowy.

 

 

 

 

Do góry