System monitoringu wizyjnego dla EuRoPol GAZ S.A.

W dniu 23 czerwca 2022 r. T4B Sp. z o.o. podpisała umowę z Systemem Gazociągów Tranzytowych EuRoPol GAZ S.A. na „Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu wizyjnego 34 zespołów technologicznych części liniowej SGT wraz z wykonaniem centrów monitoringu w pięciu lokalizacjach – tłoczniach gazu oraz zapewnienie podglądu obrazu w Centrali Spółki w Warszawie”.

Przedmiotem prac będzie m.in.:

  • opracowanie projektu wykonawczego systemu monitoringu wizyjnego z m.in. analityką obrazu,
  • dostawa i uruchomienie systemu,
  • wykonanie niezbędnych robót budowlanych i montażowych,
  • opracowanie instrukcji użytkowania systemu oraz przeszkolenie Zamawiającego w zakresie użytkowania systemu monitoringu,
  • zapewnienie serwisu gwarancyjnego oraz wykonywanie okresowych przeglądów i konserwacji systemu monitoringu w okresie 36 miesięcy.

Prace projektowe i wdrożeniowe mają zakończyć się w 2022 roku.

Wartość kontraktu to prawie 2,2 mln zł netto.

 

 

Do góry