Pierwsza w historii Grupy T4B

umowa o charakterze międzynarodowym.

2
W dniu 23 marca 2018r. w Kijowie spółka T4B podpisała pierwszą w swojej historii umowę o wymiarze międzynarodowym.

 

T4B jako najbardziej doświadczony europejski specjalista w dziedzinie bezpieczeństwa granic wykona projekt i wybuduje międzynarodowe przejście graniczne dla ruchu osobowego „Rawa Ruska” na granicy ukraińsko-polskiej.
Źródłem finansowania projektu jest 100% środków pożyczkowych otrzymanych w ramach Umowy między Rządem Ukrainy a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej z dn. 09.09.2015r.

 

T4B Sp. z o.o. od blisko 15 lat współpracuje z Ministerstwem Finansów i Służbą Celną w Polsce jako dostawca i integrator dedykowanych systemów informatycznych.
W okresie tym zrealizowała ponad 50 projektów polegających na zaprojektowaniu, wykonaniu oraz wdrożeniu systemów wspomagających odprawę celną, systemów zapewniających bezpieczeństwo granic, systemów łączności dla grup mobilnych – tworzących finalnie Zintegrowany System Obsługi Granicy CAIFS II na całej wschodniej granicy Polski ( ponad 25 przejść granicznych, 16 Izb Celnych).
Swoje usługi świadczy w sposób kompleksowy tzn. projektuje i tworzy autorskie oprogramowanie, dostarcza, uruchamia i serwisuje infrastrukturę sprzętową oraz realizuje prace teletechniczne i budowlane (od parkingów, ogrodzeń, po budynki użyteczności celnej).

 

1

 

 

Do góry