REALIZACJA:

BUDOWA DROGOWEGO PRZEJŚCIA GRANICZNEGO W DOŁHOBYCZOWIE

STATUS: Zrealizowane

Firma T4B w konsorcjum z firmą Budimex S.A. zrealizowała umowę z Lubelskim Zarządem Przejść Granicznych na budowę Drogowego Przejścia Granicznego w Dołhobyczowie – etap I, część IV.

Zakres prac obejmował m.in.:

  1. wykonanie systemów niskonapięciowych, systemu łączności, systemu integrującego, systemu blokady przejścia, sieci WLAN i montażu urządzeń aktywnych, montaż monitorów promieniowania gamma-neutronowych,
  2. roboty wykończeniowe w 4 pawilonach kontroli paszportowo-celnej, zespole obiektów nr 1, pawilonach kontroli celnej oraz budynku odpraw pasażerów autobusów,
  3. uzbrojenie terenu, w tym: wykonanie kanalizacji teletechnicznej i energetycznej, sieci sanitarnych zewnętrznych,
  4. uruchomienie docelowej stacji transformatorowej – zasilanie podstawowe,
  5. instalacje sanitarne w zespole budynków nr 1, w tym: technologia kotłowni, instalacja solarna, instalacja wod-kan, co, ct i wentylacji mechanicznej,
  6. instalacje sanitarne w 4 pawilonach kontroli paszportowo-celnej i budynku odpraw pasażerów autobusów,
  7. instalacje wewnętrzne i oświetlenia terenu,
  8. roboty drogowe wraz ze stałą organizacją ruchu.

Prace zakończono na koniec 2013 r.

Do góry