REALIZACJA:

DROGOWE PRZEJŚCIE GRANICZNE W KOROSZCZYNIE

STATUS: Zrealizowane

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Wykonanie systemu telewizji dozorowej drogi celnej na odcinku od Terminala Samochodowego w Kukurykach aż do mostu granicznego na rzece Bug.

LOKALIZACJA: Koroszczyn

ZAMAWIAJĄCY: Lubelski Zarząd Obsługi Przejść Granicznych

WYKONAWCA:  T4B Sp. z o.o., T4B Budownictwo Sp. z o.o.

UŻYTKOWNIK:  Drogowe Przejście Graniczne w Koroszczynie

ROLA ZLECENIA:  Modernizacja w ramach zamówienia  pn. „Przebudowa drogi celnej między przejściem w Kukurykach i terminalem samochodowym w Koroszczynie – DPG Kukuryki”.

ZAKRES PRAC:

 

System telewizji dozorowej

 

DODATKOWE INFORMACJE: Wykonanie przedmiotu zamówienia nie przerwie ciągłości odpraw na przejściu granicznym.

TERMIN WYKONANIA: 16.10.2017 r.

WARTOŚĆ KONTRAKTU:  2 935 496,00 PLN Brutto

 

1

Do góry