REALIZACJA:

MIĘDZYNARODOWE DROGOWE PRZEJŚCIE GRANICZNE BEZLEDY – BAGRATIONOWSK

STATUS: Zrealizowane

T4B jest wykonawcą prac budowlano-montażowych i instalacyjnych na terenie Drogowego Przejścia Granicznego w Bezledach.

Lokalizacja: Oddział Celny w Bezledach, 11-222 Bezledy

Zobacz również:
ROZBUDOWA SYSTEMU ZABEZPIECZEŃ NA DROGOWYM PRZEJŚCIU GRANICZNYM W GRZECHOTKACH Więcej
Do góry