REALIZACJA:

ROZBUDOWA SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA DLA OBIEKTÓW GRANICZNYCH ADMINISTRACJI CELNEJ

STATUS: Zrealizowane

Firma T4B (lider) w konsorcjum z firmą Asseco Systems (konsorcjant) zrealizowała przetarg na Rozbudowę Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa dla Obiektów Granicznych Administracji Celnej – CAIFS II, ogłoszony przez Skarb Państwa – Ministerstwo Finansów.

W ramach umowy konsorcjum opracowana została dokumentacja projektowa, zainstalowano instalację i wdrożono aplikację użytkową będącą oprogramowaniem dedykowanym, wytworzonym na potrzeby realizacji niniejszej umowy. Zostały także wykonane prace związane z rozbudową istniejącej instalacji oraz dostawą wdrożenia oprogramowania stanowiącego platformę programową dla właściwego funkcjonowania systemu będącego przedmiotem umowy – CAIFS II.

W ramach umowy wykonano instalację wraz z uruchomieniem niezbędnych urządzeń koniecznych do funkcjonowania rozbudowanych systemów cyfrowej telewizji dozorowej, sterowania ruchem samochodów osobowych i ciężarowych oraz automatycznego odczytu kodu kontenerów.

W ramach umowy zostały także zintegrowane systemy sterowania ruchem z elementami istniejącej infrastruktury sprzętowo-programowej, wykorzystywanej dotychczas w sterowaniu ruchem na przejściach granicznych.

Zostały również przeprowadzone szkolenia administratorów, operatorów i użytkowników systemu będącego przedmiotem umowy- CAIFS II.

rozbudowa-caifs

Zobacz również:
BUDOWA KOMPLEKSOWEGO SYSTEMU OCHRONY LOTNISKA W DĘBLINIE Więcej
Do góry