REALIZACJA:

SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH

KATEGORIA: Budownictwo
STATUS: Zrealizowane

W dniu 17.07.2019 r. została zawarta umowa pomiędzy T4B Sp. z o.o. a Zamawiającym: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych oddział w Legnicy, dotycząca realizacji zadania:

Dostawa rozdzielnicy średniego napięcia wraz z rozdzielnicą potrzeb własnych oraz wykonanie robót branży elektrycznej i sanitarnej w Stacji Elektrycznej OPT-14 oraz pomieszczeniach towarzyszących wraz z uruchomieniem instalacji. sygn. TM/01/2019.

Prace zakończone zostały 21.11.2019 r.

Stacja OPT-14 SN pracuje bez zastrzeżeń. Firmę T4B cechowała dobra organizacja robót, duże zaangażowanie i sumienność pracowników. Z pełną odpowiedzialnością polecamy spółkę T4B jako dobrego wykonawcę robót elektroenergetycznych – napisał w referencjach nasz Zamawiający.

To nie pierwsza inwestycja, jaką T4B zrealizowało w Legnicy dla Instytutu Metali Nieżelaznych.
W grudniu 2018 roku naszej firmie zlecono prace budowlane we wspomnianej Stacji Elektrycznej OPT-14. I tym razem projekt ten został również pozyskany przez wrocławskie biuro T4B.

Więcej naszych działań znajdą Państwo w zakładce realizacje.

 

Do góry