REALIZACJA:

DROGOWE PRZEJŚCIE GRANICZNE W SŁAWATYCZACH – ETAP II

KATEGORIA: Budownictwo
STATUS: Zrealizowane

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Modernizacja drogowego przejścia granicznego, rozbudowa infrastruktury – etap II, DPG Sławatycze

LOKALIZACJA: Sławatycze

ZAMAWIAJĄCY: Lubelski Zarząd Obsługi Przejść Granicznych

WYKONAWCA: T4B Budownictwo Sp. z o.o.

UŻYTKOWNIK: Straż Graniczna i Służba Celna

ZAKRES PRAC: Kontynuacja rozbudowy drogowego przejścia granicznego w Sławatyczach w zakresie rozbudowy i modernizacji infrastruktury teletechnicznej z elementami zagospodarowania terenu.

DODATKOWE INFORMACJE: Wykonanie przedmiotu zamówienia nie przerwie ciągłości odpraw na przejściu granicznym.

TERMIN WYKONANIA: 01.09.2017 r. – 16.11.2017 r.

WARTOŚĆ KONTRAKTU: 983 926,25 PLN BRUTTO

 

granica-wsch-16A-1007x1024

Do góry