REALIZACJA:

MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SUWAŁKACH – ETAP I

STATUS: Zrealizowane

Firma T4B na zlecenie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach wykonała modernizację oczyszczalni ścieków i rozwinęła infrastrukturę wodno-kanalizacyjną w Suwałkach – w ramach I etapu realizacji.

Zakres prac obejmował modernizację systemu monitoringu i sterowania urządzeniami na terenie oczyszczalni ścieków w Suwałkach oraz wykonanie i wykończenie dostaw, zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych, w trybie przetargu nieograniczonego.

Zobacz również:
ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW „FORDON” W BYDGOSZCZY Więcej
Do góry