REALIZACJA:

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW – GMINA WARKA

STATUS: Zrealizowane

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Konary, gmina Warka.

LOKALIZACJA: Konary

ZAMAWIAJĄCY: Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o.

KONSORCJUM: T4B Sp. z o.o., Varia Tech Sp. z o.o.

UŻYTKOWNIK: Oczyszczalnia Ścieków w Konarach

ROLA ZLECENIA: Zaprojektowanie oczyszczalni w taki sposób, aby przy zwiększonym dopływie ścieków surowych wg założeń przedstawionych w koncepcji przebudowy i rozbudowy oczyszczalni, ścieki oczyszczone odprowadzane do odbiornika miały parametry zgodne z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r.

 

ZAKRES PRAC:

  • wykonanie wszystkich robót budowlanych, prac montażowych i prób technologicznych
  • wykonanie przebudowy istniejącego ciśnieniowego kolektora
  • przebudowa wylotu ścieków oczyszczonych

 

DODATKOWE INFORMACJE: Prace odbędą się w 2 etapach.

TERMIN WYKONANIA: I etap 31.12.2017, II etap 31.12.2018

WARTOŚĆ KONTRAKTU: 2 100 000 PLN NETTO

 

ZUK-logo-300x300

Do góry