REALIZACJA:

SYSTEM MONITORINGU WIZYJNEGO DLA EuRoPol GAZ S.A.

STATUS: Zrealizowane

W dniu 23 czerwca 2022 r. T4B Sp. z o.o. podpisała umowę z Systemem Gazociągów Tranzytowych EuRoPol GAZ S.A. na „Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu wizyjnego 34 zespołów technologicznych części liniowej SGT wraz z wykonaniem centrów monitoringu w pięciu lokalizacjach – Tłoczniach Gazu oraz zapewnienie podglądu obrazu w Centrali Spółki w Warszawie”.

Przedmiotem prac będzie m.in.:

opracowanie projektu wykonawczego systemu monitoringu wizyjnego z m.in. analityką obrazu,

dostawa i uruchomienie systemu,

wykonanie niezbędnych robót budowlanych i montażowych,

opracowanie instrukcji użytkowania systemu oraz przeszkolenie Zamawiającego w zakresie użytkowania systemu monitoringu,

zapewnienie serwisu gwarancyjnego oraz wykonywanie okresowych przeglądów i konserwacji systemu monitoringu w okresie 36 miesięcznego okresu gwarancji jakości.

 

Wartość kontraktu to prawie 2,2 MLN PLN netto.

Do góry