REALIZACJA:

STACJA UZDATNIANIA WODY „MOKRA” ORAZ UJĘCIE WODY „SOKULE”

STATUS: Zrealizowane

T4B wykonała roboty budowlane i technologiczne na stacji uzdatniania wody „Mokra” oraz zasilanie energetyczne, instalacje elektryczne, system monitoringu oraz Aparatury Kontrolno-Pomiarowej i Automatyki na ujęciu wody „Sokule” i stacji uzdatniania wody „Mokra”.

Przedsięwzięcie wchodziło w skład Projektu gospodarki wodno-ściekowej w Żyrardowie i Jaktorowie w ramach Funduszu Spójności 2005/PL/16/C/PE/002. T4B zrealizowała inwestycję w konsorcjum z firmą „Bartosz” Sp.J. Bujwicki, Sobiech, Cybulko. Wartość całego kontraktu to około 800 000 Euro netto.

Zakres przedmiotowego kontraktu obejmował: modernizację instalacji technologicznych w tym instalację sprężonego powietrza, instalację dezynfekcji wody oraz instalację wentylacji. T4B wykonała instalacje zasilania energetycznego dla nowoprojektowanych ujęć wody (studni głębinowych) wraz z zasilaniem rezerwowym. Ponadto, w zakresie umowy znalazły się instalacje elektryczne dla obiektów Stacji Uzdatniania Wody tj. hali filtrów, chlorowni, sprężarkowni, komory zasuw obejmujące wykonanie nowych instalacji oświetleniowych, sterowania oraz zasilania. Projekt przewidywał także wykonanie instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWiN oraz instalacji systemu dozoru telewizyjnego CCTV wraz budową sieci światłowodowych obejmujący teren Stacji Uzdatniania Wody z ujęciami wody (studnie głębinowe). Kontrakt obejmował także wykonanie systemu sterowania i monitoringu procesu technologicznego uzdatniania wody oraz stanu sieci wodociągowej w oparciu o sterowniki firmy Siemens oraz oprogramowanie In Touch.

Lokalizacja: Żyrardów

Do góry