POWSTAJE NOWA CYFROWA GRANICA

Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. Projekt platformy usług elektronicznych skarbowo-celnych zostanie w pełni wdrożony w styczniu 2021 r.

–  Zakończyliśmy pierwszy etap realizacji umowy w ramach którego uzgodniliśmy dokumentację projektową. Obecnie wchodzimy w fazę testowania przyjętych rozwiązań sprzętowych i wytworzonego oprogramowania (System Cyfrowa Granica). Jest to czas bardzo wytężonej pracy zarówno dla nas jak i dla zespołu zamawiającego. Cały czas trwają prace budowlane na Drogowym Przejściu Granicznym w Medyce, Drogowym Przejściu Granicznym w Budomierzu oraz w Terminalu Promowym w Świnoujściu. – mówi Katarzyna Kabat, Kierownik Kontraktu Cyfrowa Granica, z firmy T4B.

Cyfrowa Granica to największe i najbardziej złożone przedsięwzięcie informatyczne realizowane przez Krajową Administrację Skarbową na przestrzeni ostatnich 16 lat. Dzięki  inwestycji czas odprawy celnej firm i osób fizycznych znacznie się skróci, a Polska spełni wymogi unijnych regulacji prawnych.

Przedsięwzięcie jest złożone, na stałe zaangażowane jest w nie ok. 50 osób  wspieranych okresowo przez kilkudziesięciu specjalistów z różnych dziedzin, zarówno ze strony zamawiającego jak i wykonawcy.–  Prowadzone prace są niezwykle intensywne, wymagają uważnej analizy tysięcy stron dokumentacji projektowej, opiniowania proponowanych przez wykonawcę rozwiązań, realizacji setek testów, stałego samodoskonalenia zespołów i przejścia – szeregu szkoleń. – dodaje Grzegorz Skowronek, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie.

Projekt obejmie większość ruchu przepływającego przez wschodnią i północną granicę Polski, w sumie 1707 km!

Ilustrując skalę ruchu granicznego i obsłużonych procedur celnych – tylko w obrębie przejść granicznych zlokalizowanych na terenie województwa podkarpackiego w  2018 roku obsłużyliśmy ponad 12 mln podróżnych, 2,7 mln samochodów osobowych, ponad 270 tys. samochodów ciężarowych, blisko 80 tys. autokarów, ok. 3 tys. samolotów oraz ponad 7 tys. pociągów osobowych i towarowych. To także ponad 235 tys. procedur wywozowych i przywozowych oraz ponad 232 tys. operacji tranzytowych – dodaje Przedstawiciel Zamawiającego.

 

Więcej:
https://t4bmagazine.pl/magazyn-online/ – 1 nr  magazynu „T4B-Technology for Business”, str.12 (bezpłatne wydanie premierowe)
https://www.t4b.com.pl/2018/12/18/budujemy-najwiekszy-system-obslugi-przejsc-granicznych-pn-cyfrowa-granica/

 

 

 

Do góry