REALIZACJA:

ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU

STATUS: Zrealizowane

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Rozbudowa istniejącego systemu kontroli dostępu do 49 pomieszczeń oraz zainstalowanie w tych pomieszczeniach wideodomofonów

WYKONAWCA: T4B Sp. z o.o. 

ZAKRES PRAC: 

  • dostawa i montaż elementów systemu kontroli dostępu oraz wideodomofonów,
  • podłączenie i skonfigurowanie połączeń sieciowych,
  • okablowanie systemu KD oraz podłączenie do  systemu alarmu pożarowego (SSP),
  • zasilanie elektryczne urządzeń,
  • konfiguracja urządzeń i oprogramowania,
  • konfiguracja systemu Gemos w zakresie SKD i SSP objętych projektem,
  • pomiary elektryczne,
  • dokumentację powykonawczą.

WARTOŚĆ KONTRAKTU: 1,4 mln zł netto

DATA PODPISANIA UMOWY: 11 grudnia 2020

TERMIN REALIZACJI: 27 listopada 2020

 

Ministerstwo Finansów

 

Do góry