REALIZACJA:

IZBA CELNA BIAŁA PODLASKA – ROZBUDOWA TF-OCR

STATUS: Zrealizowane

Przedmiotem kontraktu była dostawa, montaż i uruchomienie na przejściach granicznych w Dorohusku, Sławatyczach i Hrebennem dodatkowych elementów infrastruktury technicznej podłączonych i zintegrowanych z istniejącym systemem TF-OCR, w ramach którego działa system SWOC i TCS.

Elementy objęły: dodatkowe sygnalizatory świetlne do sterowania ruchem pojazdów osobowych, zabezpieczenie mechaniczne istniejących śluz, dodatkową kamerę z układem przesyłu wraz z oświetlaczem do podglądu stanu śluzy OCR kolejowej oraz dodatkowe czujki wykrywające próbę sabotażu elementów śluzy wraz z elementami systemu alarmowego.

Lokalizacja: Oddział celny w Dorohusku, Sławatyczach, Hrebennem

Zobacz również:
MIĘDZYNARODOWE DROGOWE PRZEJŚCIE GRANICZNE BEZLEDY – BAGRATIONOWSK Więcej
Do góry