REALIZACJA:

PRACE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE NA PRZEJŚCIU GRANICZNYM W ZOSINIE

STATUS: Zrealizowane

Firma T4B na zlecenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo Usługowego „Antro” wykonała prace elektryczne i teletechniczne w ramach zadania „Rozbudowa Drogowego Przejścia Granicznego w Zosinie, etap III”. Inwestorem całej inwestycji był Lubelski Zarząd Obsługi Przejść Granicznych w Chełmie.

W ramach umowy T4B wykonała:

  • roboty elektryczne i teletechniczne w budynku kontroli szczegółowej na płycie wjazdowej do Polski,
  • roboty elektryczne i teletechniczne w budynku pasażerów autobusów,
  • niezbędne uzbrojenie terenu,
  • sieć elektroenergetyczną i kanalizację teletechniczną,
  • systemy niskoprądowe.

Prace zakończono w listopadzie 2014 r.

Do góry